VỀ WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT Chillwthtatty.com.vn

 

1. Website thương mại điện tử Chillwthtatty.com.vn là sở hữu của Công ty TNHH TATTY BLUE, do Công ty phát triển, hoạt động và vận hành với tên miền giao dịch là www.chillwthtatty.com.vn (sau đây gọi là Website). Đối tượng phục vụ là tất cả các khách hàng có nhu cầu mua hàng, đặt hàng thông qua website thương mại điện tử.

 

2. Hoạt động mua bán tại Chillwthtatty.com.vn được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

 

3. Thành viên: bao gồm cả người mua và người tham khảo thông tin, thảo luận tại Website.

Mọi thành viên khi tham gia Website phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế này.

Thu gọn